Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΙ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ katartisi.psict@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.02.2023, ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ psict.katartisi@gmail.com

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΠΕ» (κωδ. ΟΠΣ 5003135) για τις Περιφέρειες:

  1. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
  2. Κεντρικής Μακεδονίας
  3. Ηπείρου
  4. Δυτικής Ελλάδας
  5. Πελοποννήσου
  6. Βόρειου Αιγαίου
  7. Κρήτης
  8. Ιονίων Νήσων
  9. Στερεάς Ελλάδας
  10. Νοτίου Αιγαίου

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1/ 2023

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι: από την Πέμπτη 16/02/2023 έως και Τετάρτη 08/03/2023 και ώρα 23:59:59

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας εδώ

1η Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι: από την Παρασκευή 19/11/2021 έως και την Πέμπτη 30/12/2021 και ώρα 23:59:59

Η υποβολή αιτήσεων για τον Α’ Κύκλο έχει ολοκληρωθεί.

28

Απρ 23

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

28/4/2023 Α.Π:169 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση…
Read More

19

Απρ 23

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

19/4/2023 Α.Π:165 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση…
Read More

16

Φεβ 23

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1/2023

16/2/2023 Α.Π: 158 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η B’ ΚΥΚΛΟΣ Υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων – εργαζομένων…
Read More

29

Απρ 22

5003135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ,  για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

29/4/2022Α.Π:130 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων…
Read More

13

Απρ 22

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ,  για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

13/4/2022Α.Π:123 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων…
Read More

23

Δεκ 21

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  1/2021 για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές…
Read More