Σύντομο ιστορικό

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών δραστηριοποιείται στην προώθηση δράσεων υποστήριξης επιχειρήσεων και ατόμων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.
Παρακολουθεί τις εξελίξεις της κοινωνίας, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας και προτείνει ή παρεμβαίνει σε θέματα οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και κοινωνικής φύσεως ενώ οι δράσεις του έχουν Ευρωπαϊκό – Βαλκανικό προσανατολισμό.
Μέλη του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, είναι επιχειρηματίες ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων οι οποίοι υπάγονται στους τρεις βασικούς τομείς: Υπηρεσίες –Ηλεκτρονικές Εφαρμογές-Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί προώθησης των Νέων Τεχνολογιών.