Έργα

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

 

1). Συμμετείχε στη δράση « Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για νέους» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr) με την πρόταση « Επιχειρηματίας για μια μέρα».

Κεντρικό θέμα της προτεινόμενης δράσης ήταν η προώθηση και η ενίσχυση της ιδέας της νεανικής επιχειρηματικότητας, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών:

α) Διαγωνισμός για την επιχειρηματικότητα μεταξύ των μαθητών της περιοχής

β) Προώθησης της δικτύωσης των νέων επιχειρηματιών  του Συνδέσμου μας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με νέους (μαθητές, άνεργους, κλπ)

γ) Ενημερωτικές εκδηλώσεις και επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

δ) Δημιουργία συστήματος e-learning (πόρταλ για την κατάρτιση των μελών )

 

2). Υλοποίησε 16 προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις – μέλη του σε διάφορα μέρη της Ελλάδος στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ.

 

3). Υλοποίησε 2 έργα δημόσιου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Προσέγγισης Leader:

α/. Leader Φθιώτιδας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

β/. Leader Λασιθίου: «Καταδυτικός Τουρισμός: Συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής παρέμβασης Leader Λασιθίου»

 

4). Συμμετείχε ως Leader στο Διακρατικό Πρόγραμμα με τίτλο «Support Cross Border Entrepreneurship /Transnational Business Consultant», ακρωνύμιο «SCBE /TBC», στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013» (31/10/2016 – 11/11/2016)

Υλοποίηση 3 επιδοτούμενων σεμιναρίων κατάρτισης για επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους του Νομού Φλώρινας. Τα σεμινάρια ήταν διάρκειας 100 ωρών το καθένα και υλοποιήθηκαν εκτός ωρών εργασίας στη Φλώρινα . Στόχος των Προγραμμάτων κατάρτισης ήταν η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, με ενσωμάτωση καινοτόμων μοντέλων & πρακτικών (Κοινωνική & Πράσινη Επιχειρηματικότητα, ΤΠΕ, Clusters Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Εξωστρέφειας).

5). 20/06/2014 – 30/03/2015 : Συμμετοχή στο έργο: « Θρησκευτικός Τουρισμός  στην περιοχή Leader Π.Ε Κοζάνης www.religioustourism.gr » στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader + του Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013», ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο περιελάμβανε την έκδοση λευκώματος, τη συμμετοχή στη έκθεση της Philoxenia, οργάνωση ημερίδας, τη φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

Ανάδοχος φορέας: Σύνδεσμος Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας

 

Συμμετοχή του Συνδέσμου: Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ανέλαβε την προβολή και προώθηση μέσω των social media και την φιλοξενία των δημοσιογράφων και των τουριστικών πρακτόρων.

 

6). 26/09/2015 – 31/12/2015 : Συμμετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα ICE για το έργο :

« Διαδικτυακό Εργαστήρι αγιογραφίας Ιονίων Νήσων eagiografia.eu»

Το έργο περιελάμβανε την έκδοση φυλλαδίου, την δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας e-agiografia.eu, οργάνωση 4 ημερίδων σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

Ανάδοχος φορέας: Ινστιτούτο Αγροδιατροφικών, Τουριστικών και Πολιτιστικών Αναζητήσεων

 

Συμμετοχή του Συνδέσμου: Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ανέλαβε την προβολή και προώθηση μέσω των social media και την οργάνωση των 4 ημερίδων.