Τα μέλη μας

Ο Σύνδεσμος  απαριθμεί σήμερα 122 μέλη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να:

  • Συνδέονται με επιχειρηματίες που έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης και διάθεση να μοιραστούν ιδέες, πληροφορίες και ευκαιρίες.
  • Παρακολουθούν εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια και ότι αφόρα ζωτικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα
  • Διευρύνουν την επιχειρηματική τους δικτύωση  και εξωστρέφεια
  • Αποκτούν πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Συμμετέχουν και επωφελούνται από τη θέση του Συνδέσμου ως φορέα εκπροσώπησης για τη βελτίωση των κοινωνικών, πολιτικών και επιχειρηματικών θεμάτων που αφορούν στις επιχειρηματίες.