ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1/2019 της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

Σιάτιστα 17.02.2020

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών ενημερώνει ότι ακυρώνεται η Πρόσκληση Ωφελουμένων 1/2019. Με αρ. πρωτ. 26/19.04.2019, λόγω μη ανάδειξης αναδόχου για το  έργο:  «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ».

Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία και παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε τη σελίδα του φορέα για τη νέα ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά, τηρούνται όλοι οι όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το νόμο.