Ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «Πράσινες Πρακτικές – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Εξοικονόμηση Ενέργειας & Πόρων» και φωτογραφία την επισυναπτόμενη

Δελτίο Τύπου