ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

11/01/2022

Α.Π:108

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή Αιτήσεων για τη συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης  της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5003135 παρατείνεται έως την Τετάρτη 19/1/2022.

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ως εξής:

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά  και θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 19/11/2021 έως και την Τετάρτη 19/1/2022 και ώρα 23:59:59, στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου https://www.psict.gr, στο αντίστοιχο πεδίο.

Υποβολή Δικαιολογητικών συμμετοχής και διαδικασία αποστολής

Η αποστολή των δικαιολογητικών συμμετοχής γίνεται

  • είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση katartisi024@psict.gr έως και την Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 23:59:59 με την ένδειξη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………., ΚΑΣ: ………….
  • είτε εντύπως σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή με άλλο μέσο στα γραφεία του Δικαιούχου Φορέα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, στην διεύθυνση: Καλλιόπης 26 Κοζάνη 50100, έως και την 24/01/2022 και ώρα 14:00.

Μπορείτε να δείτε τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διαδικασία αποστολής τους εδώ

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 10:30 π.μ.- 14:30 μ.μ. στο τηλ. 24610 34532 Αρμόδια κα Χατζηδήμου Δέσποινα-Μαρία  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi024@psict.gr

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ