Δελτίο Τύπου

27/06/2023

O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Δικαιούχος Φορέας), μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έχει αναθέσει στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε., την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» , με κωδικό ΟΠΣ 5030562 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΠΔΕ.

Το έργο περιλαμβάνει Κατάρτιση – Συμβουλευτική – Πιστοποίηση δεξιοτήτων για 80 άνεργους/ες ωφελούμενους/ες. Οι ωφελούμενοι υποχρεωτικά πρέπει να κατοικούν σε Δήμο των  Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Κοζάνης.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

Κατάρτιση : Κατάρτιση 162 ωρών στα αντικείμενα κατάρτισης:

  1. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  2. Σχεδιασμός γούνινων και δερμάτινων προϊόντων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων

Πιστοποίηση:  Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας : 5 συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας  (2 ομαδικές και 3 ατομικές).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ
  • Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή να κατοικούν σε Δήμο των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης ή Καστοριάς.  
  • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ μικτά/ ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης, συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκληρώσουν τις 5 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις υποβάλλονται από  27/06/2023 έως και  16/07/2023 (23:59:59).

Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: www.panellinios-katartisi.gr

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στο e-mail: espa.psict@gmail.com και

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): Δημοκρατίας 103, Πτολεμαΐδα, Τ.Κ. 50200, τηλέφωνο: 2463080037

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε

Διεύθυνση: Λ. Γουναράδων, Περιοχή Χλόη, ΤΚ 52100 Καστοριά, τηλέφωνα: 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216

Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ)

Διεύθυνση: Κασομούλη 12, Κοζάνη, 50100, 2ος όροφος, τηλέφωνο: 2461025001

Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Διεύθυνση: Δ. Σολωμού 13, Σέρβια, 50500, τηλέφωνο: 2464500601