Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

28/4/2023

Α.Π:169

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5003135 ενημερώνει τους υποψήφιους, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων από τον Ανάδοχο του Έργου  με την συγκρότηση  του  Πίνακα Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων, του  Πίνακα Απορριφθέντων Αιτήσεων  και  των   ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   κατάταξης  με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Υποέργο,  της 1/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εργαζομένων στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  δημοσιεύονται:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ):

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ & ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ