ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Το τεχνικό πρόβλημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολής δικαιολογητικών για την 2η Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων (01/2023) έχει επιλυθεί

28/2/2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατόπιν επίλυσης του τεχνικού προβλήματος σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνεται κανονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi.psict@gmail.com.

Μπορείτε να δείτε τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διαδικασία αποστολής τους  εδώ

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 10:30 π.μ.- 14:30 μ.μ. στο τηλ. 24610 34532 Αρμόδια κα Χατζηδήμου Δέσποινα-Μαρία  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi.psict@gmail.com