5003135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ,  για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

29/4/2022
Α.Π:130

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5003135 ενημερώνει τους υποψήφιους, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων από τον Ανάδοχο του Έργου  με την συγκρότηση  του  Πίνακα Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων, του  Πίνακα Απορριφθέντων Αιτήσεων  και  των   ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   κατάταξης  με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφέρεια,  της 1/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εργαζομένων στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  δημοσιεύονται:

  1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  2. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ):

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΗΠΕΙΡΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΚΡΗΤΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 – ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ