Νέα/Ανακοινώσεις

15/04/2019 / Νέα/Πρόσκληση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων – εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, στην πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των...
Read More
05/04/2019 / Νέα/Κατάρτιση

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ», με κωδικό MIS 5003135

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ , ως Δικαιούχος Φορέας της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και...
Read More
19/03/2019 / Νέα/Πρόσκληση

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Read More
19/03/2019 / Νέα/Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΠΕ»   (κωδ. ΟΠΣ 5003135)...
Read More
19/03/2019 / Νέα/Πρόσκληση

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων Υποβολή Αίτησης Εδώ
Read More
15/03/2019 / Νέα/Πρόσκληση

Υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων – εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, στην πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

Από την Τρίτη 19/3/2019, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής στους, για...
Read More
01/03/2019 / Νέα/ Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18/01-03-2019 Απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο)...
Read More
18/01/2019 / Νέα/Κατάρτιση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΡΟΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον...
Read More
05/12/2018 / Νέα/Κατάρτιση

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο ΤΠΕ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΡΟΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και...
Read More
05/11/2018 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του Έργου «Become Busy – BB»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, εταίρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής στο Έργο "Become...
Read More
05/10/2018 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο ΤΠΕ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον...
Read More
05/12/2016 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Διακήρυξη για την ανάθεση υπηρεσιών «Διενέργειας Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών...
Read More
28/09/2016 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Πρόχειρος Διαγωνισμός «25 Επιχειρηματικά Σχέδια»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 19/12.09.2016 Απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό...
Read More
27/09/2016 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Δράσεις Κατάρτισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών...
Read More
14/09/2016 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προετοιμασία Φακέλου και την Υποβολή Πρότασης Έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προετοιμασία Φακέλου και την Υποβολή Πρότασης Έργου", στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA...
Read More
05/09/2016 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Οδηγός Πιστοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 17/25.08.2016 Απόφασης...
Read More
24/06/2016 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου «Ιστοσελίδα του Έργου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση της Δράσης 2.1: «Ιστοσελίδα του Έργου»,...
Read More
06/06/0201 / Νέα/ Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςστα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2007 – 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.